ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

team

ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υπεύθυνος πωλήσεων

Υπεύθυνος πωλήσεων Κεντρικής Μακεδονίας